PODKONSTRUKCJA DO ELEWACJI
WENTYLOWANYCH W SYSTEMIE MEP

01. Podkonstrukcja do elewacji wentylowanych

System MEP - Podkonstrukcja do elewacji wentylowanych, wykonywany jako konstrukcja stalowa zimnogięta wg normy EN 1090-4, składający się z metalowych konsol oraz metalowego rusztu krzyżowego. Ciągłe profile podkonstrukcji to ruszt główny mocowany bezpośrednio do konsol, oraz ruszt drugorzędny, do którego mogą być mocowane płytowe lub panelowe elementy okładzinowe, w tym perforowane oraz cięto-ciągnione. Elementy składowe podkonstrukcji mogą być wykonywane z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej. Konsole MEP HXL są chronione zgłoszeniem patentowym.

Podkonstrukcja występuje w dwóch wariantach:

 • z profilami głównymi pionowymi MEP_01
 • z profilami głównymi poziomymi MEP_02.
1A.png

01. Podkonstrukcja do elewacji wentylowanych

System MEP - Podkonstrukcja do elewacji wentylowanych, wykonywany jako konstrukcja stalowa zimnogięta wg normy EN 1090-4, składający się z metalowych konsol oraz metalowego rusztu krzyżowego. Ciągłe profile podkonstrukcji to ruszt główny mocowany bezpośrednio do konsol, oraz ruszt drugorzędny, do którego mogą być mocowane płytowe lub panelowe elementy okładzinowe, w tym perforowane oraz cięto-ciągnione. Elementy składowe podkonstrukcji mogą być wykonywane z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej. Konsole MEP HXL są chronione zgłoszeniem patentowym.

Podkonstrukcja występuje w dwóch wariantach:

 • z profilami głównymi pionowymi MEP_01
 • z profilami głównymi poziomymi MEP_02.
1B.png

02. Elewacja Wentylowana z krzyżowym układem podkonstrukcji

System MEP pozwala na uniezależnienie od siebie części technicznej elewacji wentylowanej (A) związanej z zapewnieniem nośności, izolacyjności termicznej, itd. od części estetycznej (B) związanej z podziałem okładziny na elewacji (A≠B).

Podkonstrukcja charakteryzująca się krzyżowym układem profili głównych i drugorzędnych, umożliwia swobodę w kształtowaniu podziałów elewacji niezależnych od siatki podkonstrukcji głównej, wynikającej przede wszystkim z wymogów wytrzymałościowych.

2A.png

02. Elewacja Wentylowana z krzyżowym układem podkonstrukcji

System MEP pozwala na uniezależnienie od siebie części technicznej elewacji wentylowanej (A) związanej z zapewnieniem nośności, izolacyjności termicznej, itd. od części estetycznej (B) związanej z podziałem okładziny na elewacji (A≠B).

Podkonstrukcja charakteryzująca się krzyżowym układem profili głównych i drugorzędnych, umożliwia swobodę w kształtowaniu podziałów elewacji niezależnych od siatki podkonstrukcji głównej, wynikającej przede wszystkim z wymogów wytrzymałościowych.

2B.png

03. WŁAŚCIWOŚCI MEP

§225
DO 120 MIN

Możliwość spełnienia §225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

U≤0,2
W/(m2*K)

Możliwość spełnienia nowych wymagań izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych budynków, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021r.

A≠B

Uniezależnienie podziału elewacji od układu podkonstrukcji, swoboda w kształtowaniu obudowy

*

Znacząca redukcja ilości mostków termicznych na elewacji, możliwość ograniczenia wartości pojedynczego mostka termicznego

$

Oszczędność pieniędzy związana bezpośrednio z ograniczeniem: czasu montażu, ilości konsol oraz strat ciepła z budynku.

04. MEP W PRAKTYCE

POWIERZCHNIA ELEWACJI: 44.32 m2

4A.png

04. MEP W PRAKTYCE

TYPOWA PODKONSTRUKCJA

Ilość konsol – 125 szt. konsole.svg
Ilość rusztu – 89,6 mb ruszt.svg
4B.png

04. MEP W PRAKTYCE

TYPOWA PODKONSTRUKCJA

Ilość konsol – 125 szt. konsole.svg

PODKONSTRUKCJA MEP

Ilość konsol – 52 szt. konsole_mep.svg
Ilość rusztu – 89,6 mb ruszt.svg
Ilość rusztu głównego – 50,1 mb ruszt_g.svg Ilość rusztu drugorzędnego - 91 mb ruszt_d.svg
4C.png

04. MEP W PRAKTYCE

PODKONSTRUKCJA MEP TO:

 • nawet 3x mniej konsol
 • mniej strat ciepła
 • oszczędność pieniędzy
 • oszczędność czasu podczas montażu

PRZY WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI ROZWIĄZAŃ

*- Uc wyliczone z uwzględnieniem poprawek na punktowe mostki termiczne od konsol montażowych oraz kołków mocujących termoizolację. Do obliczeń przyjęto ścianę żelbetową tynkowaną grubości 20cm oraz wełnę mineralną o grubości 180mm (lambda=0,034 W/mK)
4D.png

05. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_01

Mniejsza ilość konsol niż w standardowych rozwiązaniach, to:

 • mniej punktowych mostków termicznych, a co za tym idzie, niższy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody
 • mniejsza ilość punktów kotwienia
 • ograniczenie czasu oraz kosztów montażu

Konsole występują w czterech rodzajach, z blachy stalowej ocynkowanej, z blachy stalowej nierdzewnej (trzy krotnie niższa przewodność cieplna niż zwykłej stali). Konsole z obu materiałów mogą mieć perforowane półki co również ogranicza poprawkę do Uc (jeszcze lepsze parametry techniczne przegrody).

Dodatkową zaletą konsol podkonstrukcji MEP jest ich uniwersalność. Ta sama konsola może być używana w systemie MEP_01 i MEP_02.

5A.png

05. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_01

Ruszt główny podkonstrukcji MEP charakteryzuje się:

 • możliwością dostosowania rozstawu profili do wymiarów płyt izolacji termicznej, a co za tym idzie ograniczeniem odpadu wynikającego z konieczności przycinania tych płyt
 • mniejszą rozszerzalnością temperaturową niż powszechnie stosowane aluminium

System MEP został przebadany w zakresie spełnienia §225 Warunków Technicznych:

„§225. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.”

MEP dostał pozytywną opinię ITB i może być z powodzeniem stosowany nawet w budynkach wysokościowy w klasie odporności pożarowej A.

5B.png

05. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_01

System MEP umożliwia dostosowania rozstawu profili do wymiarów płyt izolacji termicznej, a co za tym idzie ograniczenie odpadu wynikającego z konieczności przycinania tych płyt.

Dopuszczone jest stosowanie wszystkich rodzajów izolacji termicznych, które są przeznaczone do wbudowania w elewacje wentylowane.

Ograniczenie ilości oraz wartości mostków termicznych poprzez zwiększenie rozstawu konsol montażowych oraz zastosowanie do ich produkcji materiałów o niskiej wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Pozytywnie wpływa to na ograniczenie strat ciepła, ściana zewnętrzna z elewacją w systemie MEP, przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji termicznej, spełnia wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła określonego w WT od 01.01.2021 tj. Uc < 0.2 W/m2K.

5C.png

05. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_01

Ruszt drugorzędny MEP umożliwia:

 • swobodne kształtowanie podziałów okładzin na elewacji
 • odsunięcie konsol od krawędzi otworów okiennych – brak kolizji z uszczelnieniem styku ślusarki i konstrukcji budynku
 • łatwe kształtowanie obróbek
 • swobodę kształtowania przekroju profili do indywidualnego zastosowania

Zastosowanie krzyżowego układu profili podkonstrukcji daje swobodę i łatwość montażu oraz jest uniwersalnym rozwiązaniem dla większości okładzin elewacyjnych. Podkonstrukcja MEP umożliwia uniezależnienie „rysunku elewacji” od układu profili podkonstrukcji co stwarza możliwość wykonywania bardzo skomplikowanych elewacji i ułatwia rozwiązywanie detali architektonicznych.

5D.png

05. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_01

System MEP umożliwia:

 • stosowanie różnego rodzaju okładzin elewacyjnych
 • łatwe kształtowanie podziałów elewacji
 • stabilne podparcie elementów okładzinowych

Elementy okładzinowe mogą być wykonane z: metalu, materiałów kompozytowych, laminatów wysokociśnieniowych HPL, Rockpanel, włókno-cementu, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem itp.

5E.png

06. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_02

Mniejsza ilość konsol niż w standardowych rozwiązaniach, to:

 • mniej punktowych mostków termicznych, a co za tym idzie, niższy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody
 • mniejsza ilość punktów kotwienia
 • ograniczenie czasu oraz kosztów montażu

Konsole występują w czterech rodzajach, z blachy stalowej ocynkowanej, z blachy stalowej nierdzewnej (trzy krotnie niższa przewodność cieplna niż zwykłej stali). Konsole z obu materiałów mogą mieć perforowane półki co również ogranicza poprawkę do Uc (jeszcze lepsze parametry techniczne przegrody).

Dodatkową zaletą konsol podkonstrukcji MEP jest ich uniwersalność. Ta sama konsola może być używana w systemie MEP_01 i MEP_02.

6A.png

06. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_02

Ruszt główny podkonstrukcji MEP charakteryzuje się:

 • możliwością dostosowania rozstawu profili do wymiarów płyt izolacji termicznej, a co za tym idzie ograniczeniem odpadu wynikającego z konieczności przycinania tych płyt
 • mniejszą rozszerzalnością temperaturową niż powszechnie stosowane aluminium

System MEP został przebadany w zakresie spełnienia §225 Warunków Technicznych (dokładnie jaki przepis):

„§225. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.”

MEP dostał pozytywną opinię ITB i może być z powodzeniem stosowany nawet w budynkach wysokościowy w klasie odporności pożarowej A.

6B.png

06. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_02

System MEP umożliwia dostosowania rozstawu profili do wymiarów płyt izolacji termicznej, a co za tym idzie ograniczenie odpadu wynikającego z konieczności przycinania tych płyt.

Dopuszczone jest stosowanie wszystkich rodzajów izolacji termicznych, które są przeznaczone do wbudowania w elewacje wentylowane.

Ograniczenie ilości oraz wartości mostków termicznych poprzez zwiększenie rozstawu konsol montażowych oraz zastosowanie do ich produkcji materiałów o niskiej wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Pozytywnie wpływa to na ograniczenie strat ciepła, ściana zewnętrzna z elewacją w systemie MEP, przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji termicznej, spełnia wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła określonego w WT od 01.01.2021 tj. Uc < 0.2 W/m2K.

5C.png

06. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_02

Ruszt drugorzędny MEP umożliwia:

 • swobodne kształtowanie podziałów okładzin na elewacji
 • odsunięcie konsol od krawędzi otworów okiennych – brak kolizji z uszczelnieniem styku ślusarki i konstrukcji budynku
 • łatwe kształtowanie obróbek
 • swobodę kształtowania przekroju profili do indywidualnego zastosowania

Zastosowanie krzyżowego układu profili podkonstrukcji daje swobodę i łatwość montażu oraz jest uniwersalnym rozwiązaniem dla większości okładzin elewacyjnych. Podkonstrukcja MEP umożliwia uniezależnienie „rysunku elewacji” od układu profili podkonstrukcji co stwarza możliwość wykonywania bardzo skomplikowanych elewacji i ułatwia rozwiązywanie detali architektonicznych.

6D.png

06. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU
MEP_02

System MEP umożliwia:

 • stosowanie różnego rodzaju okładzin elewacyjnych
 • łatwe kształtowanie podziałów elewacji
 • stabilne podparcie elementów okładzinowych

Elementy okładzinowe mogą być wykonane z: metalu, materiałów kompozytowych, laminatów wysokociśnieniowych HPL, Rockpanel, włókno-cementu, tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem itp.

6E.png

07. pion czy poziom?

Podkonstrukcja krzyżowa MEP występuje w dwóch wariantach:

 • z profilami głównymi pionowymi – MEP_01
 • z profilami głównymi poziomymi – MEP_02

Wybór optymalnego typu podkonstrukcji zależy głównie od układu i typu okładziny, rozmieszczenia okien, drzwi oraz fasad szklanych na elewacji.

Przy doborze systemu podkonstrukcji należy kierować się wytycznymi producentów elementów okładzinowych dotyczącymi technologii montażu oraz prostotą wykonania detalu i styku z innymi materiałami (np. glify/szpalety przy otworach).

7A.png

07. pion czy poziom?

A

pow.svg POWIERZCHNIA .......... 55,0 m2 ................
plus.svg KONSOLE ............... 42 szt. ... 0,76 szt./m2
rg.svg RUSZT GŁÓNY ........... 47,6 mb ... 0,87 . mb/m2
rd.svg RUSZT DRUGORZĘDNY ..... 89,1 mb ... 1,62 . mb/m2

7A.png

07. pion czy poziom?

B

pow.svg POWIERZCHNIA .......... 14,5 m2 ................
plus.svg KONSOLE ............... 18 szt. ... 1,24 szt./m2
rg.svg RUSZT GŁÓNY ........... 16,2 mb ... 1,18 . mb/m2
rd.svg RUSZT DRUGORZĘDNY ..... 23,8 mb ... 1,64 . mb/m2

C

pow.svg POWIERZCHNIA .......... 9,7 m2 .................
plus.svg KONSOLE ............... 18 szt. ... 1,86 szt./m2
rg.svg RUSZT GŁÓNY ........... 16,2 mb ... 1,67 . mb/m2
rd.svg RUSZT DRUGORZĘDNY ..... 15,4 mb ... 1,59 . mb/m2

7B.png

07. pion czy poziom?

D

pow.svg POWIERZCHNIA .......... 35,0 m2 ................
plus.svg KONSOLE ............... 42 szt. ... 1,16 szt./m2
rg.svg RUSZT GŁÓNY ........... 47,6 mb ... 1,33 . mb/m2
rd.svg RUSZT DRUGORZĘDNY ..... 41,6 mb ... 1,16 . mb/m2

7C.png

07. pion czy poziom?

E

pow.svg POWIERZCHNIA .......... 42,0 m2 ................
plus.svg KONSOLE ............... 40 szt. ... 0,95 szt./m2
rg.svg RUSZT GŁÓNY ........... 41,4 mb ... 0,98 . mb/m2
rd.svg RUSZT DRUGORZĘDNY ..... 54,0 mb ... 1,29 . mb/m2

7D.png